Saimniecības

Etnogrāfiskajās ekspedīcijās četru gadu laikā paredzēts pētīt visu Latvijas novadu saimniecības, tradīcijas, sadzīvi un notikumus. Uz katru vietu dodas fotogrāfs un pētnieks. Fotogrāfs uzņem bilžu materiālu pēc izstrādātiem noteiktiem kritērijiem, kas atbilst RSU sociālantropologu prasībām un Latvijas Vēstures muzeja vajadzībām. Antropologi ir izstrādājuši anketu ar jautājumiem, iegūto informāciju paredzēts izmantot zinātniskajos darbos. Pēc pētījuma pabeigšanas plānots izdot grāmatu un izveidot ceļojošo izstādi par cilvēku dzīvi Latvijas laukos šajā laika periodā. Pēc tam iegūtie materiāli tiks nodoti Latvijas Vēstures muzejam.

Pētījums sākās 2017. un 2018. gadā no Vidzemes, turpinājās 2018. un 2019. gadā Latgalē, 2019. un 2020. gadā – Sēlijā un Zemgalē. 2020. un 2021. gadā pētījums turpināsies Kurzemē.

Līdz šim projektā piedalījušies pētnieki: Ieva Dzelzkalne, Zane Eniņa, Laura Freiberga, Ilze Krūmiņa, Vēsma Lukstiņa, Agita Lūse, Sandra Ošiņa, Ieva Puzo,

Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks un fotogrāfi: Solveiga Batarāga, Andris Eglītis, Gvido Kajons, Anda Krauze, Kristofers Krūmiņš, Raimo Lielbriedis, Iveta Pērkone, Valdis Ošiņš.

Šeit pieejams neliels ieskats Vidzemē un Latgalē uzņemto fotogrāfiju kolekcijā.