Jāņa Deinata fotogrāfiju izstāde

Izstāde bija apskatāma laikā no 2014. gada 27. marta līdz 27. aprīlim. Tajā tika parādītas divas fotogrāfiju sērijas „Ainas” un „XI”.

Pirmajā no tām atveidotas apdzīvotas vietas, to ritmi, līnijas, cilvēku un arhitektūras mijiedarbība. Radošo tekstu autors Ivars Runkovskis saka: „Šī sērija vēsta, ka neredzamais varbūt ir būtiskāks par redzamo, ka tur – aiz šīs ikdienā vērojamās vizuālās „ādas”, slēpjas kaut kas tik pat vientuļš, varbūt izmisis, ilgu pilns, kaut kas ļoti līdzīgs tam, kas mājo ikvienā no mums. Atbildes, kas palīdz saprast, kur un kāpēc mēs patiešām dzīvojam.”

Otrā sērija „XI” atveido rakstus – ūdens, piķa, plaisu un nospiedumu zīmējumus – uz asfalta, kuri skatītāju rosina saskatīt tēlus un figūras – „mēs stāvam nevis uz zemes, bet uz zīmēm, mītiem, tēliem, stāstiem, pieņēmumiem, iztēles, pārsteigumiem, brīnumiem,” piezīmē Ivars Runkovskis. Izstādē „Ainas/XI” iekļautie darbi iepriekš nav bijuši izstādīti apskatei.

Jāņa Deinata fotogrāfiju izstādes sakarā tika sagatavots un izdots arī oriģināls un mākslinieciski augstvērtīgs izstādes katalogs.

Attēli no izstādes atklāšanas. Foto – Gvido Kajons.

Par autortiesībām

Šeit publicētais saturs (teksts un attēli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura šo materiālu pilnīga vai daļēja izmantošana pārpublicēšanai ir aizliegta bez izglītības un  kultūras atbalsta biedrības Balta rakstiskas atļaujas.

Par datu aizsardzību

Sadaļā Par privātumu variet lasīt detalizētāku aprakstu par to, kā tiek izmantoti Jūsu lietotāja dati.

 

Projekta atbalstam

Respektējot jūsu lietošanas ērtības, mēs nepārdodam reklāmas vietas mūsu mājas lapā, tādēļ aicinām atbalstīt projektu attīstību, ziedojot mūsu darbības atbalstam.